Αλουμινόχαρτο

Foil / BoJack Horseman

BoJack Horseman Η ομάδα αλληλοσυμπληρώνεται σε διαφορές προσωπικότητας, πράξεων και ελαττωμάτων. Επεκτείνεται περαιτέρω στις προσωπικές τους σελίδες αλλά, ως…