Καλό Παιδί

Nice Guy / JoJo's Bizarre Adventure

Μια σελίδα για την περιγραφή του NiceGuy: JoJo's Bizarre Adventure. Phantom Blood Jonathan Joestar, ο οποίος έρχεται σε μεγάλη αντίθεση με τον Jerkass ενός θετού αδελφού του, τον Dio.