Πάνθεο

Πάνθεον / Το βιβλίο της ζούγκλας

Μια σελίδα για την περιγραφή του Pantheon: Jungle Book. Στο Πάνθεον επιλέχθηκαν για ανάληψη οι εξής: Mowgli, God of Wild Children (मोग…

Pantheon / Minecraft

Στο Trope Pantheons επιλέχθηκαν οι εξής: Steve και Alex, Divine Duo of Sandbox Games (Και τα δύο: World Crafter | Steve: Steve?, Mr. Minecraft, …

Pantheon / League of Legends

Μια σελίδα για την περιγραφή του Pantheon: League of Legends. Στα Trope Pantheons επιλέχθηκαν τα εξής: Ahri, Goddess of Charming (The Nine-Tailed Fox) ως…

Pantheon / One-Punch Man

Μια σελίδα για την περιγραφή του Pantheon: One-Punch Man. Στα Trope Pantheons επιλέχθηκαν τα εξής: Saitama, God of Comically Invincible Heroes (One Punch Man…