Για

En / Τάση χαρακτήρων

Το τροπάριο της τάσης του χαρακτήρα όπως χρησιμοποιείται στη λαϊκή κουλτούρα. Η ευθυγράμμιση είναι μια συντόμευση για τις ηθικές και ηθικές απόψεις ενός χαρακτήρα. V…

Pt / Malvado Palhaco

  • Κατηγορία Pt 2023

Το τροπάριο Malvado Palhaco όπως χρησιμοποιείται στη λαϊκή κουλτούρα. Οι κλόουν υποτίθεται ότι είναι αστείοι και κάνουν τους πάντες να γελούν,…