Εκπληκτικά Ρεαλιστικό Αποτέλεσμα

Εκπληκτικά ρεαλιστικό αποτέλεσμα / Τρεις μπορούν να κρατήσουν ένα μυστικό

Το Three Can Keep a Secret Παρά τη μεγάλη ποικιλία ταλέντων της Mabel, η εξάρτησή της από το Dipper που είναι ο Υπενθύμιση του Cloudcuckoolander σημαίνει ότι η ζωή είναι…