Μοναδικός Εχθρός

Unique Enemy / Hollow Knight

Unique Enemies in Hollow Knight: Ορισμένοι εχθροί σε καθορισμένες τοποθεσίες αναπαραγωγής έχουν τροποποιήσει τις τιμές Geo drop σε σύγκριση με όλους τους άλλους εχθρούς του τύπου τους. Ο …