Τι Θα Μπορούσε Να Ήταν

Τι θα μπορούσε να ήταν / Katawa Shoujo

Μια σελίδα για την περιγραφή του What CouldHaveen: Katawa Shoujo. Αλλαγές σχεδιασμού: Δύο ή τρεις διαφορετικές σχολικές στολές εξετάστηκαν σε όλη τη διάρκεια, αλλά η τελική…